BRF Ratten | STYRELSE

Styrelsen träffas normalt en gång i månaden med ett längre uppehåll över sommaren.
Årsstämma för samtliga medlemmar hålls i maj. Då väljs en ny styrelse.

Har du frågor till styrelsen inför köp eller försäljning, om skadereglering eller tillstånd för ombyggnation eller andrahandsuthyrning? Vill du lämna en motion till årsmötet eller har du tankar och idéer rörande skötsel och förbättringar av vår fastighet? Kontakta oss gärna! Se lista över samtliga styrelsemedlemmar nedan. E-post och telefon finner du här: Kontakta oss

Ordförande, Åsa Hildestrand
Gröndalsvägen 21, 4 tr
Vise ordförande, Per Sacklén
Gröndalsvägen 21, 4 tr
Kassör,  Lennart Garell
Gröndalsvägen 21, bv
Ledamot, Johan Liljestrand
Lustigkullavägen 2, bv
Ledamot, Finn Nilson
Lustigkullavägen 2, 1 tr


Suppleant, Per Lindberg
Gröndalsvägen 21, 2 tr
Suppleant, Vincent Öhrvall Karlsson
Lustigkullavägen 2, bv

Valberedning, Nina von Garaguly
Gröndalsvägen 21, 1 tr
Valberedning,  Breiffni Leavy
Gröndalsvägen 23, 4 tr