BRF Ratten | STYRELSE

Styrelsen träffas normalt en gång i månaden med ett längre uppehåll över sommaren.
Årsstämma för samtliga medlemmar hålls i maj. Då väljs en ny styrelse.

Har du frågor till styrelsen inför köp eller försäljning, om skadereglering eller tillstånd för ombyggnation eller andrahandsuthyrning? Vill du lämna en motion till årsmötet eller har du tankar och idéer rörande skötsel och förbättringar av vår fastighet? Kontakta oss gärna! Se lista över samtliga styrelsemedlemmar nedan. E-post och telefon finner du här: Kontakta oss

Ordförande, Vincent Öhrvall Karlsson
Lustigkullavägen 2, 0 tr
Vice ordförande, Johan Liljestrand
Gröndalsvägen 21, 4 tr
Kassör,  Per Lindberg
Gröndalsvägen 21, 2 tr
Ledamot, Elisabeth Liljequist
Lustigkullavägen 2, 3 tr
Suppleant , Ylva Petersdotter
Gröndalsvägen 21, 2 tr
Suppleant, Åsa Ström Hildestrand
Gröndalsvägen 21, 4 tr

Valberedning, Breiffni Leavy
Gröndalsvägen 21, 1 tr
Valberedning, Finn Nilson
Lustigkullavägen 2, 1 tr