BRF Ratten | STYRELSE

Styrelsen träffas normalt en gång i månaden med ett längre uppehåll över sommaren.
Årsstämma för samtliga medlemmar hålls i maj. Då väljs en ny styrelse.

Har du frågor till styrelsen inför köp eller försäljning, om skadereglering eller tillstånd för ombyggnation eller andrahandsuthyrning? Vill du lämna en motion till årsmötet eller har du tankar och idéer rörande skötsel och förbättringar av vår fastighet? Kontakta oss gärna! Se lista över samtliga styrelsemedlemmar nedan. E-post och telefon finner du här: Kontakta oss

Ordförande, Clara Guiance
Gröndalsvägen 23, 1 tr
Vice ordförande, Vincent Öhrvall Karlsson
Lustigkullavägen 2, 0 tr
Kassör,  Johan Liljestrand
Gröndalsvägen 21, 4 tr
Ledamot, Salli Carlfjord
Gröndalsvägen 23, 1 tr
Ledamot , Niklas Gårdfeldt Leavy
Gröndalsvägen 23, 4 tr
Ledamot, Jon Jacobsson
Lustigkullavägen, 2 tr
Suppleant, Kalle Berggren
Lustigkullavägen 2, 4 tr
Suppleant, Finn Nilson
Lustigkullavägen 2, 1 tr

Valberedning, Breiffni Leavy
Gröndalsvägen 21, 4 tr
Valberedning, Linnea Lundgren
Lustigkullavägen 2, 1 tr