BRF Ratten | FASTIGHETEN

Fastighetenjpg

Vår fastighet, Ratten 6, byggdes 1913 och är ett flerbostadshus med 5 våningsplan. Föreningen består av 29 lägenheter varav 27 bostadsrätter och två hyresrätter fördelade på tre portar: Gröndalsvägen 21 och 23 samt Lustigkullavägen 2. Vi har även fyra hyreslokaler i fastigheten.

Energideklaration
Energideklaration utförd 2017.

Uppvärmning och ventilation
Huset värms upp med vattenburen fjärrvärme. Ventilationen besiktigas var tredje år.

El
Varje lägenhet har separat abonnemang för lägenhetsel. Detta tecknas av bostadsrättsinnehavaren.

Gemensamma kostnader
I den månadsavgift varje lägenhet betalar till föreningen ingår kostnader för vatten samt uppvärmning via fjärrvärme.

Vindsförråd
Varje lägenhet har ett numrerat förrådsutrymme på vinden. Där finns även ett större gemensamt förråd.

Kabel-tv och bredband
Föreningen är ansluten till Tele2. I basutbudet för tv ingår bl. a. SVT:s kanaler samt TV4. Ytterligare utbud tecknas av varje bostadsrättsinnehavare. Bredband tillhandahålls genom gruppavtal.

Tvättstuga, cykelförråd och andra gemensamma utrymmen
Tvättstugan ligger under Lustigkullavägen 2. Cykelförråd finns också i källaren med ingång från Lustigkullavägen. På vinden finns även gemensamma ytor för pingis och sammankomster. Vindsytorna är i dag ouppvärmda.

Gården
Gården totalrenoverades 2010 med ny gemensam uteplats samt växtlighet som återkommer år efter år och ger oss ett grönt uterum.

Sopsortering
I källaren mellan Lustigkullavägen 2 och Gröndalsvägen 21 finns ett sopsorteringsrum. Kärl för tidningspapper, wellpapp, glas, metall och plast finns där och töms veckovis. Elavfall och glödlampor kan också lämnas i rummet och töms i samband med återkommande vår- och höststädning.

Kompost/matavfall samt övrigt brännbart avfall lämnas i särskilda behållare utanför Lustigkullavägen 2.

För ytterligare information, läs Brf Rattens trivselregler som gäller för samtliga boende och besökande i fastigheten.