BRF-Ratten | ALLMÄN INFORMATION

Nedan finner du som är medlem eller hyresgäst information om rutiner för fastighetsskötsel, sophämtning och källsortering, städning med mera.
Läs också föreningens trivselregler som gäller för samtliga boende och besökande. Höst och vår inbjuds alla boende till en städdag då vi sköter om gemensamma ytor inne och ute, slänger skräp samt umgås.

Fastighetsskötsel och felanmälan
Varannan onsdag kommer vår fastighetsförvaltare Driftia till fastigheten för att sköta löpande underhåll. För felanmälan eller skötsel av din egen lägenhet, kontakta Driftia direkt. Se telefonnummer och e-postadress här: Kontakta oss

Rutiner i fastigheten
Se nedan en förteckning över de rutiner som gäller i och kring vår fastighet. Vissa saker är upp till oss medlemmar att underhålla och andra saker har vi lagt ut på entreprenad.

Ytterligare information om fastigheten finns här: Fastigheten


SjälvaVarje veckaVarannan veckaVarje månad
Fastighetsförvaltning (Driftia)Onsdagar
Snöröjning på taketBeställs vid behov
Snöröjning utanför portarnaX
Sophämtning
– Vanliga sopor / brännbart
– Tidningar
– Pappersförpackningar
– Plast
– Metall
– Glas
– Kompost / matavfall
Måndagar & torsdagar
Måndagar
Måndagar
Tisdagar
Tisdagar

Måndagar & torsdagar


Tisdagar (udda)
-

-
-
-
Städning
– Trapphus
– Tvättstuga (tilläggsstäd)
– Tvättstuga (efter tvättpass)
– Källare
– Övriga utrymmenX
X
XX (vinter)X (sommar) –
TrädgårdsunderhållX