BRF Ratten | STYRELSE

Styrelsen träffas normalt en gång i månaden med ett längre uppehåll över sommaren.
Årsstämma för samtliga medlemmar hålls i maj. Då väljs en ny styrelse.

Har du frågor till styrelsen inför köp eller försäljning, om skadereglering eller tillstånd för ombyggnation eller andrahandsuthyrning? Vill du lämna en motion till årsmötet eller har du tankar och idéer rörande skötsel och förbättringar av vår fastighet? Kontakta oss gärna! Se lista över samtliga styrelsemedlemmar nedan. E-post och telefon finner du här: Kontakta oss

Ordförande, Maria Granat 
Gröndalsvägen 23, 2 tr
Vise ordförande, Vakant

Sekreterare, Hans Börjesson,
Lustigkullavägen 2, 3 tr
Ledamot, Vakant

Ledamot, Daniel Skog,
Gröndalsvägen 23, bv
Ledamot, Lennart Garell
Gröndalsvägen 21, bv

Suppleant,, Joseph Laster
Gröndalsvägen 23, 1 tr
Suppleant, Sven Hillenkamp
Gröndalsvägen 21, 1 tr 

Valberedning, Nina von Garaguly
Gröndalsvägen 21, 1 tr
Valberedning,  Breiffni Leavy
Gröndalsvägen 23, 4 tr